top of page

Auktoriserad Begravningsbyrå

Vad innebär det att vi på Eksjö Begravningsbyrå är en är en Auktoriserad Begravningsbyrå? Gör det verkligen någon skillnad. Vi tror det! 

Vi får hjälp av vårt förbund, Sveriges Begravningsbyråers Förbund i en rad frågor inte minst med att de kontrollerar oss i en mängd frågor för att kvalitetssäkra oss för ert bästa. 

 

Genom de fem punkter vi listar nedanför får du en snabb inblick i vad det innebär för oss som byrå för att få kalla oss Auktoriserade. Vill du sedan läsa på ännu mer vad det innebär så titta gärna in på begravningar.se för att läsa mer om Auktorisationen av oss som begravningsbyrå.  

 

Fem punkter om vad Auktorisationen innebär i korthet.

 • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers auktorisationsutbildning.
   

 • God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den döde.
   

 • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning. En specificerad prisuppgift med kända kostnader och beräknade kostnader i särskilda poster, samt det totala beräknade priset på begravningen samt betalningsvillkoren.
   

 • En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckning eller arvskifte. Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.
   

 • En auktoriserade begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.

sbf logga färg ny jpg.jpg
Boutredare.jpg
bottom of page