top of page
Jordbegravning eller kremation

Vid jordbegravning kan avsked av den avlidne tas inne i ceremoni lokalen eller ute vid graven. Jordbegravning innebär att kistan efter begravningsakten sänks ner i graven.

Vid kremationsbegravning tas avsked av den avlidne inne i ceremoni lokalen vid kistan och efter begravningsakten kremeras kistan med den avlidne och en urna gravsätts vid ett senare tillfälle. Gravsättning av urna kan ske antingen i minneslund, askgravplats eller urngravplats det går också att ansöka hos länsstyrelsen för spridning av askan. Vid gravsättning i minneslund får ingen närvara eftersom det är anonyma platser. Vid gravsättning i askgravplats eller urngravplats får de anhöriga närvara och bjuda in de som de vill ska närvara. Vid dessa ceremonier kan även vi från begravningsbyrån närvara och en präst som håller en andakt.

Vi på Eksjö Begravningsbyrå försöker alltid följa avlidnes eller anhörigas vilja så långt det är möjligt. Vi hjälper och guidar dig till det ni önskar. 


Askgravplats S:t Lars Kyrkogård Eksjö
Minneslund Skogskyrkogården Eksjö
Askgravlund2 S:t Lars kyrkogård Eksjö
bottom of page