top of page
Framtidsfullmakt

Tanken med en framtidsfullmakt är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre är beslutskapabel. Framtidsfullmakten är i första hand tänkt att vara ett komplement till god man och förvaltare och vanlig fullmakt.

Med en framtidsfullmakt kan du i förväg bestämma vem som ska sköta dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter och behålla kontrollen över viktiga frågor, även om du själv har blivit oförmögen att fatta beslut. 

En framtidsfullmakt kan upprättas av den som fyllt 18 år och är beslutskapabel.

Ekonomiska angelägenheter kan vara enkla saker som löpande betalningar av räkningar och att handla. Det kan också vara större saker som att placera pengar, sälja egendom eller hyra en bostad.

Personliga angelägenheter handlar om ditt välbefinnande. Fullmakthavaren kan se till att du har lämpligt boende och får hemtjänst vid behov. Andra exempel är att hjälpa dig i kontakter med hälsovården och sjukvården, däremot inte besluta om åtgärder.

 

Det finns några undantag, där beslut om personliga angelägenheter fortfarande måste fattas av dig även om fullmakthavaren får hjälpa dig i kontakter med myndigheter och instanser. Undantagen är åtgärder inom sjukvård, hälsovård och tandvård och frågor av utpräglat personlig karaktär, exempelvis ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller upprätta testamente.

bottom of page