Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en personlig akt där anhöriga fritt kan bestämma hur akten skall utformas.

Ceremonin kan innehålla kristna förtecken trots att den allmänna uppfattningen är att det inte går.

På byrån finns erfarna officianter som hjälper till med utformning och genomförandet av era önskemål både vad gäller sång och musik, dikter och tal.

 


Borgerliga officiant Malin Oscarsson
Fjäril vid kista
Ljus med blommor