top of page
Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en personlig akt där anhöriga fritt kan bestämma hur akten skall utformas.

Ceremonin kan innehålla kristna förtecken trots att den allmänna uppfattningen är att det inte går.

På Eksjö Begravningsbyrå finns erfarna officianter som hjälper till med utformning och genomförandet av era önskemål både vad gäller sång och musik, dikter och tal.

Det finns lokaler som Svenska kyrkan i Eksjö kan upplåta för en borgligbegravning, men det går lika bra att ha ceremonin utomhus eller i hemmet. 

Vi på Eksjö Begravningsbyrå har lång erfarenhet av borgerliga ceremonier och försöker alltid hitta en lösning för att tillgodose den avlidne och er efterlevande. 

Vårt kontor ligger i Eksjö men vi arbetar även på andra orter såsom Mariannelund, Ingatorp, Solberga, Anneberg, Askeryd, Höreda och Hult. 


Borgerliga officiant Malin Oscarsson
Fjäril vid kista
Ljus med blommor
bottom of page