Bouppteckning

Efter att en person avlidit måste dennes tillgångar och skulder på dödsdagen förtecknas i en bouppteckning. Den ska upprättas inom tre månader efter dödsfallet. För mer omfattande boutredningar kan extra tid behövas och anstånd kan då sökas hos Skatteverket.

Till bouppteckningsförrättning ska dödsbodelägare och efterarvingar kallas såsom även arvingar enligt testamente. Efter att bouppteckningen registreras hos Skatteverket kan dödsbodelägarna avsluta konton, sälja värdepapper eller fastighet. En arvskifteshandling ska även upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare.