Begravning

Begravningen

Begravningsakten hålls oftast i Svenska kyrkans begravningskapell eller kyrkolokal. Men kan också hållas i frikyrkolokal, hemmet eller annan samlingssal. Vid borgerlig begravning, eller om du ej är medlem i Svenska kyrkan, tillhandahåller begravningsväsendet lokal för akten vilket i Eksjö är Skogskapellet.

Du får själv välja om du vill följa Svenska kyrkans gudstjänstordning, utforma akten själv eller följa något annat trossamfunds begravningsordning vid borgerlig begravning.


Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en personlig akt där anhöriga fritt kan bestämma hur akten skall utformas. Ceremonin kan innehålla kristna förtecken trots att den allmänna uppfattningen är att det inte går.

På byrån finns erfarna officianter som hjälper till med utformning och genomförandet av era önskemål både vad gäller sång och musik, dikter och tal.

 


Annonsen

Vi hjälper er att utforma annonsen efter era önskemål, naturligtvis kan ni få med era egna bilder, symboler och verser. Vi vägleder er genom hela utformningen till den lokala tidningen eller den nationella som ni önskar. Se exempel bland aktuella begravningar.

Jordbegravning och kremation

Vid jordbegravning kan avsked av den avlidne tas inne i kapellet eller ute vid graven. Jordbegravning innebär att kistan efter begravninsakten sänks ner i graven.

Vid kremationsbegravning tas avsked av den avlidne inne i kapellet och efter begravningsakten kremeras kistan med den avlidne och läggs i en urna för gravsättning vid ett senare tillfälle. Gravsättning av urna kan ske antingen i minneslund, askgravplats eller urngravplats. Vid gravsättning i minneslund får ingen närvara eftersom det är anonyma platser. Vid gravsättning i askgravplats eller urngravplats får de anhöriga närvara och bjuda in de som de vill ska närvara. Vid dessa ceremonier kan även vi från begravningsbyrån närvara och en präst som håller en andakt.


Kista och urna

Vi samarbetar med kistföretaget Fredahl Rydéns. De har ett stort antal modeller på kistor och urnor i olika prisklasser och utformning. Besök gärna deras hemsida www.fredahlrydens.se

Under begravningsakten står kistan på en katafalk som Svenska kyrkan tillhandahåller. Om begravningen äger rum i annan lokal eller Ni hellre vill ha kistbockar så har vi vackra kistbockar i plexiglas som vi ställer värmeljus i som ger ett rogivande intryck. Vi har även matchande ljuslyktor.

Blommor och minnesgåvor

De närmast anhöriga hedrar ofta den avlidne med blomsterarrangemang vid begravningsakten.

De brukar ordna med dekorationen till kistan och någon sorgdekoration eller blomsterhjärta.

Vi på begravningsbyrån kan hjälpa er även med detta och vi beställer blommorna åt er på valfri blomsteraffär. Under begravningen kan ett foto av den avlidna också ställas på kistan eller på ett staffli. Vi har vackra ramar att låna eller köpa.

 

Ibland kan den avlidne eller anhöriga önska att minnesgåvor ska skänkas till ett ändamål istället för blommor vid båren. Om så är fallet förmedlar vi på begravningsbyrån dessa gåvor. Vill du lämna en minnesgåva för att hedra en vän eller anhörig kontakta oss.

Sång och musik

Sången och musiken kan tala till oss människor på ett djupare plan än det talade ordet kan och lämnar ofta kvar en känsla hos oss och väcker minnen till liv som kan vara till hjälp i sorgeprocesser eller andra händelser i livet. Vid en begravning har sången och musiken stort utrymme som förmedlare av tankar och känslor. Vi på begravningsbyrån kan hjälpa er att framföra de sånger och den musik ni vill ska vara en del av begravningsakten eller minnesstunden. Vi har medarbetare som sjunger, spelar piano, orgel, kornett, trumpet, flygelhorn och tvärflöjt.

Under en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan följs deras gudstjänstordning där det ingår två musikstycken, ett som inledning och ett som avslutning på akten vilka oftast spelas på orgel eller piano. Sedan sjungs två till tre psalmer och två soloinslag framförs av solist eller instrumentalist under gudstjänsten. Vid en borgerlig begravning finns ingen given ordning utan du är fri att utforma begravningsakten precis som du vill.

 

För att se förslag på sång och musik vid begravning och minnesstund klicka här.

Programblad

Till begravningsakten kan vi trycka ett personligt utformat programblad. Vi har många olika symboler och bilder att välja bland till framsidan men det går också bra att ha en bild på den avlidna eller någon annan personlig bild. Programmet ger ett stöd under begravningsakten för de närvarande och fungerar också som ett minne att spara för framtiden. Utöver själva begravningsprogrammet kan till exempel en dikt läggas in på baksidan eller någon annan personlig text eller bild.

 

Minnesstund

Efter begravningsakten kan en minnesstund hållas för inbjudna gäster, kretsen av de närmaste eller föranmälda. Under minnesstunden kan de närvarande dela minnen de har av den avlidne och de får ett tillfälle att hjälpa varandra i sorgen. Minnesstunden kan innehålla tal och inslag av sång och musik och vi från begravningsbyrån kan fungera som värd och hålla ihop samlingen och även bidra med sång och musik. Vi läser även upp hälsningar och namn på blommor som har lämnats vid båren och minnesgåvor som vi har fått in från personer som har velat hedra minnet av den avlidne.

 

Minnesstunden kan hållas i Svenska kyrkans församlingshem, i hemmet, annan samlingssal eller restaurang. Du kan bjuda på allt från middag eller buffé till smörgåstårta eller fika. Vi hjälper dig även med denna planering och bokning.